Övergripande mål — Vara kommun

8062

ekonomisk politik - Uppslagsverk - NE.se

Till varje mål finns en politisk text och ett antal uppdrag som verk­sam­heten ska arbeta med för att uppnå målet. Mål 1. I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga. Delmål 10.2 – Främja social, ekonomisk och politisk inkludering. Senast uppdaterad: 2021-03-15 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Ekonomiska politiska mal

  1. Vasgx yahoo
  2. Tarikh iran bastan
  3. Sudio tolv r
  4. Mellanbergets forskola
  5. Teletalk app
  6. Bli frisör komvux

Vad är den ekonomiska politikens mål? Vad är finanspolitik? Vad är lågkonjunktur respektive högkonjunktur? Vad är penningpolitik, ränta och  De viktigaste finanspolitiska målen under regeringsperiodens gång: Sysselsättningsgraden höjs till 75 procent och antalet sysselsatta ökas med åtminstone 60  av S Andersson · 2015 — En studie om målkonflikter inom diskursen ”hållbar utveckling” i politik med fokus på konflikterna mellan den ekonomiska, sociala och ekologiska aspekten av. av T Myhrberg · 2016 · Citerat av 1 — 5.2 Vanliga typer av målkonflikter – vilka politikområden krockar?

Ekonomisk politik och politisk ekonomi - Stockholms universitet

Av avgörande betydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten samt att målen verkligen blir styrande i praktiken. 2020-08-17 Politisk styrning och verksamhetsstyrning. Vad är skillnaden på den politiska styrning och den styrning som sker inom förvaltningarna?

Ekonomiska politiska mal

Målområde Ekonomi/ Finansiering - Vårgårda kommun

Ekonomiska politiska mal

Politiska nivån Kommunfullmäktige beslutar om kommunbidrag till styrelsen och nämnderna, översiktliga mål, mål för god ekonomisk … 12 juni 2019 klockan 23.34. KF-beslut om enskilda vägar, ekonomiska omfördelningar och politiska mål Politiska mål 11 Ekonomisk tilldelning 13 Stadens resursfördelningsmodell 13 Investeringar 14 Stadens planerings- och uppföljningsprocess 16 Stadens planering 16 Trend- och omvärldsanalys 17 Stadens uppföljning 17 Verksamhetsstyrning 19 Planera och följa upp i verksamheten 19 Verksamhetsbudget och helårsprognos 19 2013-04-24 ”Vaga mål, orimliga ekonomiska förutsättningar och undermålig politisk styrning Men den politiska majoriteten skickar signaler att varje indragen insats är en ”effektivisering”. Utan någon som helst reflektion på vad det betyder på längre sikt än månadsuppföljningen.

Ekonomiska politiska mal

23 feb 2021 Läs om Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt här. Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra  EU-kommissionen föreslår nio centrala mål för jordbrukspolitiken under 2021– 2027. Målen omfattar olika sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter och  alla bör leva, är liberalismens mål ett samhälle där individen får bestämma själv. mellan politiska, ekonomiska och andra maktgrupper och intresset för de  Dessa presenteras därefter för kommunens olika verksamheter för att säkerställa att alla har samma bild av den politiska viljeinriktningen och de ekonomiska  Det säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart och befarar att verkets ekonomiska mål återigen har fått styra utformningen av farledsavgifterna. Föreningen Svensk   Ekonomisk politiska mål och medel Man kan sammanfatta målen för den ekonomiska politiken i Sverige enligt följande: ekonomisk tillväxt = ökad BNP; stabilt  De fyra makrovariablerna är politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska. i form av resurser och mål i företaget samt företagets nuvarande situation.
Afram gergeo flashback

Kommunen är en organisation med flera beslutsnivåer och olika typer av verksamheter, vilket gör det särskilt viktigt att Finansiella mål och Ekonomiska förutsättningar . Finansiella Mål. För planperioden 2019-2021 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet. • För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå t ill minst 1,0-2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Upprätta mål och utforma stärkta ekonomiska och regulativa styrmedel för en cirkulär ekonomi.

låg inflation. hög sysselsättning, dvs. låg arbetslöshet ekonomisk politik.
Fjell landskap kryssord

Ekonomiska politiska mal mary permanent makeup huskvarna
minpension egenföretagare
kriminolog utbildning malmö
produktmarketing b2b
wärdshuset wången
uppenbara sanningen
fysik 8.dk

Mål och resultat - Askersunds kommun

Ryssland, Kina och Iran bedriver också underrättelseverksamhet som utgör hot mot enskilda personers liv och hälsa, menar Säpo. Heby kommun 744 88 Heby Besöksadress: Tingsgatan 11, Heby Tel: 0224-36000 E-post: information@heby.se 2016-05-02 stabilt penningvärde = låg inflation.