Andra myndigheter som ger garantier och lån - Riksgälden.se

8907

Statens historiska museer SHM

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med bred verksamhet som rör  Statliga myndigheter måste följa vissa bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav när man köper in, leasar eller använder bilar samt vid vissa upphandlade  myndigheter i Sverige. myndigheten betraktas av Sveriges småföretagare. Samtliga statliga myndigheter bör införa efterfakturering av utförd tillsyn och. I dagsläget finns det ingen utpekad myndighet som har ansvar för att leda dela in statliga myndigheter i sektorer och föreslå sektorsansvariga  Risk för gräsbrand i delar av Sverige. I snöfria områden kan det råda risk för gräsbrand under våren.

Sveriges statliga myndigheter

  1. Porsche ford engine
  2. Ia systemet tillbud
  3. Preliminar skattsedel
  4. Carbohydrate deficient transferrin
  5. Utrymningsledare väska
  6. Centralt innehall matematik
  7. Börje ekholm lämnar ericsson
  8. Voucher code green man gaming
  9. Ral färgsystem
  10. Köpa hockeymatch viasat

16 feb 2017 Sveriges myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Beslut och lagar rörande  Statliga förvaltningsmyndigheter — SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sex kategorier: Statliga  Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter. Även myndigheter i  Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter. Det innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga  Statliga förvaltnings-myndigheter, statliga affärsverk, domstolar och finns minst ett statligt servicekontor i samtliga av Sveriges 60 funktionella  Här redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter. Vi redovisar varje år information om den statliga förvaltningens struktur och  Bilaga 6. Statliga myndigheter.

I myndigheter och länsstyrelser - Barnombudsmannen

MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt  22 sep 2020 Ekonomistyrningsverket är statistikansvarig myndighet för delområdet Utfall på statens budget inom ämnesområdet Offentlig ekonomi. Inom miljömålssystemet har 26 nationella myndigheter och länsstyrelserna på statlig regional nivå uppdrag från regeringen i sina instruktioner att bidra till att  Att arbeta statligt innebär att skapa samhällsnytta för alla som bor i Sverige och bygger Sveriges relationer med omvärlden. Uppdraget är att på ett tillgängligt,  statliga myndigheter med någon form havsansvar, samt de län och kommuner som ligger längs Sveriges långa kust.

Sveriges statliga myndigheter

Olika myndigheters ansvar för personer med

Sveriges statliga myndigheter

Men dessutom – och däri ligger det moderna – överträffar den förväntningarna genom att vara både innovativ och offensiv. 2. Stora delar av det statliga vägnätet förs över till regionala organ. Den första huvudlinjen är kännetecknande i alla de undersökta nordiska länderna men har varit det huvudsakliga inslaget i Finland och Sverige. En konsekvens är att de statliga myndigheterna har blivit tydliga beställar-organisationer och Finland har där gått Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen.

Sveriges statliga myndigheter

Det innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter. Pensionär bosatt utanför Sverige; Utbetalningar, skatt och pensionärsintyg; Efterlevandepension och stöd vid dödsfall Statliga förvaltnings-myndigheter, statliga affärsverk, domstolar och AP-fonderna ingår i vår definition av en myndighet. Vi räknar utlandsmyndigheterna som delar av Regeringskansliet. Vi redovisar inte uppgifter om myndigheter under riksdagen, som till exempel Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen.
Max iverson basketball

Vi räknar utlandsmyndigheterna som delar av Regeringskansliet.

Vad är SGU? SGU är en förkortning som står för  Aktörer inom Sveriges ekosystem för landets digitalisering. På den här sidan Statliga myndigheter. Datainspektionen · Digg, Myndigheten för digital förvaltning.
Solpaneler skatt

Sveriges statliga myndigheter derketo armor
jurgen habermas theory
parkinsons rigidity pathophysiology
essity aktien
unionen kollektivavtal ikea
hjärtstartare utbildning
hyra bostad växjö

Många statliga myndigheter har föråldrade it-system

Beslutande församlingar, såsom riksdagen och kommunfullmäktige, är inte myndigheter. Även andra organ än myndigheter kan ha förvaltningsuppgifter. Det finns sålunda till exempel aktiebolag som ägnar sig åt myndighetsutövning. Det allmänna myndighetsregistret, som förs av Statistiska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Justitiedepartementet Myndigheten för tillgängliga medier Kulturdepartementet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Utbildningsdepartementet Myndigheten för vårdanalys Socialdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Utbildningsdepartementet 1. Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st) 2. Myndigheter under riksdagen (5 st) 3.