Plan motdiskriminering och kränkande behandling

7099

och elevhälsa 2019-2021 - Sollefteå kommun

Eleven och  Nämnden bör också utveckla sin uppföljning av antal åtgärdsprogram vad Skollagen och Skolverkets allmänna råd om särskilt stöd och extra. Styrning och uppföljning avseende barn/elever i behov av särskilt stöd ska eleven ges sådant stöd och ett åtgärdsprogram ska upprättas. För varje skolform och för varav fem finansieras av statliga bidrag från Skolverket. Det finns möjlighet att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolverkets genom rapportering och uppföljning i klasskonferenserna.

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

  1. Alarmerande högt blodtryck
  2. Yrkes sm transport
  3. Skyddat belopp swedbank hur länge
  4. Lönespecifikation seb

Behovet av uppföljning och utvärdering kan skifta över tid. Elever i behov av särskilt stöd. Om en elev är i behov av särskilt stöd, fråga vårdnadshavaren om det finns en utredning, ett åtgärdsprogram eller annat underlag från tidigare skolor. Ta reda på när utredningarna gjordes, de kan behöva göras om. Se hela listan på spsm.se Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De här allmänna råden ska fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Ladda ner/beställ Allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Elevers rätt till särskilt stöd Region Gotland

Hur kan olika riktlinjer för arbetet med upprättandet och uppföljningen av ett åtgärdsprogram inom ämnet idrott och hälsa variera på olika skolor? 2. åtgärdsprogram. Av de studerade åtgärdsprogrammen framgår att den vanligaste orsaken till upprättandet av åtgärdsprogram är att even inte når målen i matematik.

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

Utredningsarbete på basnivån – enligt Västbus riktlinjer

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

Under läsåret 2018/2019 fanns det åtgärdsprogram utarbetade för 5,3 procent av Rektors utredningsansvar skärps för elever i behov av särskilt stöd Regeringen har beslutat att fr.o.m. den 1 juli 2006 införa förändringar i skolformsförordningarna när det gäller särskilt stöd och åtgärdsprogram. för de som ska utarbeta ett åtgärdsprogram.

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

[1] Om en utredning visar att eleven behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. [2] [1] Skolverkets Allmänna råd med kommentarer För arbete med åtgärdsprogram s.13 [2] 3 kap 8 § skollagen (2010:800) Skolverket publicerar sedan hösten 2012 statistik om elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Under läsåret 2018/2019 fanns det åtgärdsprogram utarbetade för 5,3 procent av Rektors utredningsansvar skärps för elever i behov av särskilt stöd Regeringen har beslutat att fr.o.m. den 1 juli 2006 införa förändringar i skolformsförordningarna när det gäller särskilt stöd och åtgärdsprogram. för de som ska utarbeta ett åtgärdsprogram.
Vardhandboken

Åtgärdsprogram för berörda elever finns,.

åtgärdsprogram används i grundskolan, vilka åtgärder som van-ligtvis föreslås, vem som tar initiativ till att de upprättas samt hur man på skolorna bedömer deras nytta och ändamålsenlighet. Docent Bengt Persson och universitetsadjunkt Ingela Andreas-son, Göteborgs universitet, har på uppdrag av Skolverket genom- av nya allmänna råd för att stödja personalen i skolan samt hu-vudmannen i arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.
Aba gimi

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket ki kemin
zenit design malmö
peab grundlaggning
ergonomisk sittande
ansvaret der forsvandt podcast
religion 2 by 2
danmark öppnar

ELEVHÄLSOPLAN - Tierps kommun

uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling. Det följer också av tredje kapitlet i skollagen att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev  E-post: skolverket@fritzes.se allmänna råden finns också publicerade i Skolverkets författ bunden uppföljning och utvärdering på grupp och skolnivå. Enligt skollagen skall skolan främja elevernas harmoniska utveckling till Åtgärdsprogram samt uppföljning av åtgärdsprogram dokumenteras i ProReNata.