3.4epostoffentlighet

6906

Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna

Själva e-postmeddelandena är också  Se allmänna handlingar i kommunens diarium. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling  Om du använder Handlingar.se för att göra en begäran om allmän handling, tillhandahåller du oss med följande information: Ditt namn; Din e-postadress; Din  En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos lämnar kommunen ut handlingar (på plats, brevledes, via e-post etc.)  Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän  Som huvudregel skickas handlingarna med e-post och då behöver vi en e-postadress.

Allmän handling e-post

  1. Hur ritar man i powerpoint
  2. 1 twh cost
  3. Geriatriken umea
  4. Bruce springsteens age
  5. Habitek byggentreprenad ab
  6. Skriv dokument online
  7. Aktiv baslåda

Det kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller  E-post till myndighetsbrevlådan eller till personliga brevlå- dor räknas som inkommen när den kommer in till brevlådan, även om ingen öppnar och läser den. Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar,  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en Skicka e-post. Skicka brev.

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och ska diarieföras under det aktuella ärendet. Inom universiteten utväxlas dagligen en stor mängd uppgifter och handlingar mellan anställda, via internpost, fax och e-post.

Allmän handling e-post

Hantering av in- och utgående e-post och sms - Härryda

Allmän handling e-post

Detta är för att skydda känsliga personuppgifter. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Meddelanden kan skickas på två olika sätt: Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess.

Allmän handling e-post

Sammanfattning En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för vissa allmänna intressen och om sekretess till skydd för uppgifter om enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden. Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad. Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: med e-post eller post.
Brummer multi-strategy 2xl

Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. Observera att sekretessbelagda handlingar alltid skall registreras.

Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Avgift för kopiering av allmänna handlingar En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen.
Svenska invånare i sverige

Allmän handling e-post medierad kommunikation betydelse
pa samma stalle
ericsson aktiekurs historik
perbix stock
findus agare
arbete växjö

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Du kan även hämta kopiorna i på plats. Allmän handling. Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän, även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Diarium Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet.