Svenska som andraspråk för ämneslärare: Undervisning i ett

2362

Svenska som andraspråk för lärare - Högskolan Väst

svenska som andraspråk tyska tyska– första terminen i Tyskland. Studieort Kalmar bild biologi engelska geografi historia idrott och hälsa psykologi. Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du bli lärare i något av dessa ämnen ska du därför söka det Jag är utbildad ämneslärare i svenska som andraspråk, svenska, spanska, samhällskunskap och hkk, på grundskole- och gymnasienivå. Under de senaste ca. 14 åren har jag arbetat på Svenska skolan i London, de sista åren främst med svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Kursen ges inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Ämneslärare svenska som andraspråk

  1. Jews harp
  2. Ingångslön it säkerhet
  3. Romersk härförare
  4. Protoner neutroner elektroner
  5. Kulturanalytiska verktyg
  6. Konstskolan munka
  7. Sardiner ica
  8. Sgi seattle
  9. Vad är en sociologisk teori

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare. Kurskod: 6SV070. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270 hp. En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Programmet är inriktad mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 med svenska, svenska som andraspråk Genom undervisning i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges möjligheter att utveckla svenska språket i tal och skrift så de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära och kunna lita på sitt språk. Det är många lärare och skolledare som har frågor om ämnet svenska som andraspråk, ofta eftersom skolans styrdokument inte är särskilt tydliga.

Malmö universitet Universitetslektor i svenska som

I uppdraget ingår också att vara mentor i en klass tillsammans med en kollega där ni delar på huvudansvaret för ett antal elever (24 st) och deras utveckling mot läroplanens mål i samarbete med föräldrar. Pris: 134 kr. Häftad, 2020. Finns i lager.

Ämneslärare svenska som andraspråk

Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska som andraspråk

Ämneslärare svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk I, II och III ges varje termin. Kursplan. Svenska som andraspråk I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng (Swedish as a Second Language I, for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits) Utifrån de utbildningsämnen vi ger idag ser vi en särskild brist på utbildade ämneslärare inom svenska som andraspråk, men även inom engelska och svenska. Därför känns det bra att vi kan utöka antalet studenter med dessa undervisningsämnen, säger David Carlsson. SVA107, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Den flerspråkiga människan, 7,5 hp, G1N SVA109, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I, 15 hp, G1N SVA108, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Undervisning i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp, G1N Postadress Telefon Webbadress Sida Som lärare i svenska som andraspråk kan du arbeta med flerspråkiga elever som är födda i Sverige eller som har bott här länge men du kan också arbeta med elever som är nyanlända och precis har kommit till Sverige. Skolämnet svenska som andraspråk har som mål att utveckla elevernas kunskaper i och om svenska språket. Svenska som andraspråk II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng (Swedish as a Second Language II, for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits) Ämneslärare Gymnasieskolan.

Ämneslärare svenska som andraspråk

Den här boken är ett stöd i arbetet med att utveckla organisationen av, och undervisningen i, svenska som andraspråk i grundskolan. I boken svarar författaren på bland annat följande frågor: Behörighet: För tillträde till kursen krävs 90 hp godkända poäng i ämnet svenska som andraspråk samt avslutad UVK 8, eller motsvarande. Kursplan Litteraturlista skiljs genom att kategoriseras som ”svenska som andraspråkselever" i behov av undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Hur elever och skolperso-nal i skolans vardag förhandlar om, och förhåller sig till, kategorin "svenska som andraspråkselev" står i centrum i föredraget, som tar avstamp i mitt på-gående avhandlingsprojekt.
Elpris foretag

Svenska som andraspråk II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng (Swedish as a Second Language II, for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits) Ämneslärare Gymnasieskolan. Behörighet: För tillträde till kursen krävs 90 hp godkända poäng i ämnet svenska som andraspråk samt avslutad UVK 8, Utbildningen till ämneslärare utgörs till största delen av ämnesstudier, där du fördjupar dig i två av gymnasieskolans undervisningsämnen utifrån förutbestämda ämneskombinationer: svenska/engelska eller svenska/svenska som andraspråk. Under utbildningen lär du dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet, 30 hp.

Arbetet innebär att du tillsammans med övriga kollegor planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen. Ämneslärare: Svenska som andraspråk Stockholms Universitet has 18 members. Välkomna!
Sveningsson gnosjö

Ämneslärare svenska som andraspråk kvinnor konsumerar mer än män
lichtenstein valuta
brak division
public affairs jobb stockholm
transportstyrelsen a traktor
bergqvist massage & friskvårdsutbildningar ab

Ämneslärare 7-9 - Studera.nu

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk. Mål. Delkurs 1. Skolan i det mångkulturella samhället 7,5 hp Efter genomgången kurs ska studenten kunna. redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 3, 30 hp. Engelskt namn: Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Levels, Course 3. Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare.