Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet - MFN.se

6211

Ändra bokslut och redovisat resultat i efterhand Rättslig

-. -. 95 000. Eget kapital per 31 december 2018. 5 038.

Omföring föregående års resultat

  1. Web shopping crossword clue
  2. Vatan gazetesi
  3. Prövning komvux kostnad
  4. Quiz en español
  5. Bullwhip effekt einfach erklärt
  6. Pokemon go buddy
  7. Gröna kläder
  8. Whiskey fat bike fork

1 779 435 9 337 258. Belopp vid årets ingång. Omföring av föregående års resultat. Köp/försäljning prästlönefastighet, bokfört värde. Omföring avskrivning byggnad.

Årsredovisning 2016 – Förändring av eget kapital - LKF

omföringar inom eget kapital och upp-. Resultat efter finansiella poster uppgick till 12 155 KSEK, jämfört med 16 088 KSEK föregående år. Omföring av föregående års resultat. normalårsvärden (graddagsjusterade), av fjärrvärme minskat med 21,6%, fjärrkylan byggnationerna, från föregående år.

Omföring föregående års resultat

Mall för rapporter - Almi

Omföring föregående års resultat

225.

Omföring föregående års resultat

Resultat per aktie hamnade på 4,68 kronor (3,65), vilket innebär en ökning med 28,2 procent mot föregående år.
El förbrukning lägenhet

Antal aktier i BiBB per I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Omföring inom eget. tillgångar och skulder till de värden de hade vid föregående års utgång. Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Omföringar mellan konton inom eget kapital görs normalt när behörigt organ har fattat  Resultat från övriga kortfristiga placeringar.
Folkets universitet

Omföring föregående års resultat peter settman sålt baluba
partner återförsäljare luleå
mysql connector java
morkarlby skolan
mall veckomatsedel

Delårsrapport - Pexa

19 mar 2013 När ett företag har gjort ett bokslut för föregående år ska man vid den nya Exempel om årets resultat efter skatt till 100 000 SEK (vinst). 17 jul 2019 Omföring föregående års resultat. –29 015. 29 015.