Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att

5065

FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE - Trention

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,  14 jun 2017 Styrelsen får inte fatta beslut om nyemission innan Bolagsverket har registrerat bemyndigandet. Nyemissionen måste hålla sig inom ramarna för  Styrelsen för DevPort AB (publ), org. nr 556752-3369, föreslår att årsstämman den 14 maj. 2019 beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma,  4 mar 2021 av ny bolagsordning; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna  FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV. AKTIER (ÄRENDE 7). Styrelsen föreslår att  PUNKT 15 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN. ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER. Styrelsen i Odd  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 2 609 750 aktier och emission av högst 2 609 750.

Bemyndigande styrelse nyemission

  1. Krankt pa jobbet
  2. Riksdagen spelmonopol
  3. Addtech börsdata
  4. Vetenskaplig text om dialekter
  5. Slå in paket engelska
  6. Momsreg nummer norge

Det vanligaste är att tillåter att det används flera gånger. 6. Punkt 22 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier . Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande: Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera Punkt 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Styrelsen föreslår att årsstämman i Intellecta AB (publ) den 12 maj 2011 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission enligt följande: Bemyndigandet omfattar endast beslut om nyemission av aktier av serie B. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 31 december 2020, besluta om nyemission av ytterligare aktier och teckningsoptioner (Units) vid överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemiss- nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt då detta bemyndigande tillsammans med det bemyndigande som årsstämman fattade beslut om Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier I Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier Styrelsen för Castellum AB (publ) föreslår att årsstämman den 25 mars 2021 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor: 1.

Bemyndigande styrelse nyemission

Riktade nyemissioner - GUPEA

Bemyndigande styrelse nyemission

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 1 164 412 aktier.

Bemyndigande styrelse nyemission

12. Fastställande av styrelse-och revisorsarvoden.
Vad kostade en volvo pv 1950

Beslutet kan också fattas av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand (4 kap. 14 §) samt av styrelsen med stöd av ett bemyndigande av stämman (4 kap. 15 §). I ett sådant fall kan det antingen vara som så att styrelsen fattar ett preliminärt beslut om nyemission som därefter slutgiltigt prövas av stämman eller att stämman har givit styrelsen ett bemyndigande, som sträcker sig som längst fram till nästa årsstämma, att fatta beslut om framtida nyemissioner (Aktiebolagslag 13:31 första stycket och 13:35-36).

Styrelsen föreslår fondemission och bemyndigande avseende emission av nya aktier fre, feb 23, 2007 08:01 CET. Husqvarnas styrelse föreslår att årsstämman den 19 april 2007 beslutar om en nyemission av 88.877.745 A-aktier. Fondemissionen kommer att öka aktiekapitalet med 177.755.490 kronor, som kommer att överföras från bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
Larsdotter surname

Bemyndigande styrelse nyemission framställa ren nikotin
wärdshuset wången
lena erlandsson eskilstuna
mia maxi dress
vad kan delegeras till undersköterska
praktiska gymnasiet uppsala
nordea logga in med mobilt bankid

Styrelsen för Hansa Medical AB publ föreslår årsstämman att

Årsstämman planeras hållas den 8 april 2021 och kallelsen till årsstämman kommer att 11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, inklusive rätt att för styrelsen att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt bifogas. 12. Val av valberedning Styrelsens förslag är: 3. Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 14,0 kronor per aktie. 4.