En vårdvetenskaplig teori om interkulturellt vårdande - Åbo

6795

Utvecklingen av vårdlärarnas kulturkompetens. En - JYX

För att kunna ge en god transkulturell omvårdnad måste vården individ anpassas på ett holistiskt sätt för att kunna ge patienten omvårdnad efter dennes kultur. Madeleine Leininger används som teoretiskreferensram för att det ligger fokus på transkulturell omvårdnad och hur sjuksköterskor bemöter patienter med annan kulturell bakgrund. Syfte: Syftet med studien var att belysa kommunikationen vid mötet i samband med omvårdnad mellan sjuksköterska och patient med annan kulturell bakgrund. Madeleine Leininger behandlar teorin om kulturbaserad och transkulturell omvårdnad. Denna teori är känd för sin breda holistiska och kulturspecifika fokus för att ge meningsfull vård i Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen.

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

  1. Importera bilar från usa
  2. Vad ar en enskild firma
  3. Alexandra pascalidou adress
  4. Malmo stad login

Ingrid, Erica, Rebecca, Malin, Nalan, Jenny & Kevin Tack för oss! Soluppgångsmodellen Bakgrund Madeleine Leininger - Globaliseringens tid - År 1925 - Barnpsykiatri - Etnocentrisk - Transkulturell omvårdnad Slutsats - Kulturella skillnader - Kulturanpassad vård - Öppen mentalitet Gebru, K. & Willman, A. (2001) Utbildning I transkulturell omvårdnad -en didaktisk modell för sjuksköterskeprogrammet. Malmö: Hälsa och samhälle. Allmän Omvårdnad 2. Utifrån dessa teman har likheter och skillnader mellan olika kulturella grupper identifierats och Madeleine Leiningers teori för transkulturell omvårdnad använts som referensram till diskussionen. till den teoretiska referensramen, soluppgångsmodellen, av Madeleine Leininger.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL

En studie av kulturkompetensens roll inom sjukvården. FÖRFATTARE Karin Olsson Vera Wiltberger . PROGRAM/KURS .

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis - Smakprov

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Leiningers transkulturella omvårdnadsteori går ut på att en professionell,  Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt by Kerstin Gebru( Book ) Kulturkongruent omvårdnad : om Madeleine Leiningers omvårdnadsteori by Kerstin  Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg - transkulturell omvårdnad 137; Madeleine Leininger - sjuksköterska och  madeleine leiningers teori om mångfald och universalitet kulturrelaterad omsorg transkulturell omvårdnad. leininger kombinerar antropologi och omvårdnad,  Transkulturell omvårdnad: Man ska beakta patientens kultur men även sin egen Madeleine Leininger: Kulturrelaterad omsorg: man ska bevara, underhålla,  Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad 137 Madeleine Leininger  Madelene Leiningers är en omvårdnadsteoretiker som kommer ifrån USA, där hon också är verksam. När Leininger  Skillnaden mellan vårdvetenskap och omvårdnadsvetenskap! Transkulturell omvårdnad: med detta begrepp menas att ssk som grund är öppen och lyhörd för patienters bakgrund. Madeleine M. Leininger Leininger är grundaren till trans cultural nursing som syftar till att skapa kulturelt anpassad vård. Varje Transkulturell Omvårdnad Samling.

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Transkulturell omvårdnad 2 2.4.
Billigt billån lollands bank

'Transkulturell vård' har utvecklats framföral Madeleine Leininger används som teoretisk referensram då teorin fokuserar på transkulturell omvårdnad och hur sjuksköterskor bör bemöta patienter med annan  23. mar 2021 Kulturkompetent omvårdnad. Søk i ORIA. ​Leininger's Resources http://www.

varav detta arbete kommer att lyfta fram Madeleine Leiningers transkulturella teori, där hon beskriver vikten av kulturell omvårdnad och kulturella möten i vården. Valet att involvera Leininger i arbetet är på grund av att hennes teorier har refererats i flertalet forskningar som gruppen tagit del av. Litteraturöversikten diskuteras med Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori som grund. Diskussionen tar upp vikten av att ha förståelse för kulturella skillnader och anpassa omvårdnaden på ett sådant sätt att kvinnans perspektiv är väl sedd utan att sjuksköterskor behöver utföra kvinnlig könsstympning.
Csn avskrivning av lån synnerliga skäl

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad skriven pa adress
från small cap till mid cap
swedbank föreningskonto
excel vba msgbox
elisabeth melander

Madeleine Leininger - MDH Madeleine Leiningers Teori om

Leininger, M. & McFarland, M (2002). Transcultural nursing: Concepts, theories, research and practice. Ämne Omvårdnad Högskolepoäng 15hp Stad och datum Var berg 2016 -04 -27 .